Cấu hình hệ thống mạng cơ bản

TÀI LIỆU KỸ THUẬT HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH HỆ THỐNG MẠNG CƠ BẢN

Router Load Balance (ER5120, ER6120)

Cấu hình IP quản lý

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 48

Login vào router bằng IP mặc đình, vào Network > LAN > DHCP Server, tắt tính năng DHCP Server

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 49

Qua thẻ LAN, đặt lại IP quản lý router

Cấu hình Multi-Nets NAT

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 50

Vào Transmission > NAT > Multi-Nets NAT, nhấn Add

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 51

Cấu hình cho VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 52

Cấu hình cho VLAN2

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 53

Ta được như hình

Cấu hình Static Route

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 54

Qua phần Routing, nhấn Add

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 55

Cấu hình routing tới Core Switch cho VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 56

Cấu hình routing tới Core Switch cho VLAN2

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 57

Ta được như hình

Core Switch (T2600G-28TS)

Cấu hình gateway cho từng lớp mạng

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 58

Login vào Switch bằng IP mặc định, vào Routing > Interface, nhấn Edit ở VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 59

Đặt lại IP gateway cho VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 60

Tạo gateway cho VLAN2

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 61

Tạo gateway cho VLAN3

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 62

Ta được như hình

Cấu hình DHCP

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 63

Vào Routing > DHCP Server, nhấn Enable để bật tính năng DHCP Server

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 64

Phần Option 138 nhập IP của Omada Controller dùng để quản lý các AP khác lớp mạng

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 65

Qua thẻ Pool Setting, cấu hình pool cấp IP cho VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 66

Cấu hình pool cấp IP cho VLAN2

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 67

Ta được như hình

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 68

Cấu hình loại trừ IP của core switch

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 69

Cấu hình loại trừ IP của access switch

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 70

Cấu hình loại trừ IP của Omada Controller

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 71

Ta được như hình

Cấu hình Static Routing

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 72

Qua phần Static Routing, cấu hình default route trỏ đến router

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 73

Cấu hình route đến router cho VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 74

Cấu hình route đến router cho VLAN2

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 75

Ta được như hình

Cấu hình VLAN

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 76

Vào VLAN > 802.1Q VLAN, cấu hình port cho VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 77

Vào thẻ Port Config, chuyển các port EAP muốn cấp nhiều VLAN thành GENERAL

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 78

Vào VLAN2, trong phần Tagged port chọn các port GENERAL lúc nãy

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 79

Phần Untagged port, chọn các port muốn cấp VLAN2

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 80

Trong VLAN3, chọn các port muốn cấp VLAN3

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 81

Chuyển port nối với Access Switch muốn cấp nhiều VLAN thành TRUNK

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 82

Trong VLAN2, phần Tagged port chọn port TRUNK lúc nãy

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 83

Trong VLAN3, phần Tagged port chọn port TRUNK lúc nãy

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 84

Nhấn Save Config để lưu cấu hình

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 85

Nhấn OK

Smart Switch (T1600G-18TS)

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 86

Login vào Switch bằng IP mặc định, vào Routing > Interface, nhấn Edit ở VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 87

Đặt lại IP quản lý cho switch

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 88

Vào Routing > Static Routing, cấu hình default route trỏ tới Core Switch

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 89

Ta được như hình

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 90

Nhấn Save Config để lưu cấu hình

Easy Smart Switch (SG1016DE)

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 91

Login vào Switch bằng IP mặc định, vào System > IP Setting, đặt lại IP quản lý cho switch

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 92

Vào VLAN > 802.1Q VLAN, nhấn Enable và Apply để bật tính năng chia VLAN và chọn như hình để cấp VLAN2 cho port từ 1-15

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 93

Qua phần 802.1Q PVID Setting, chọn PVID là 2 cho port từ 1-15

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 94

Nhấn Save Config để lưu lại cấu hình

Đánh Giá post
Sản phẩm

CHÍNH HÃNG

Giao hàng tận nơi

63 TỈNH THÀNH

Lắp đặt miễn phí

HN & TPHCM

Bảo hành dài hạn

Bảo hành 24 tháng

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon