Hotline: 0906 652 739 info@ictsaigon.vn
Gói dịch vụ bảo hành mở rộng cho laptop, thiết bị công nghệ thông tin

Gói dịch vụ bảo hành mở rộng cho laptop, thiết bị công nghệ thông tin

Thời gian bảo hành của một sản phẩm thiết bị công nghệ thông tin thường không quá 2 năm. Nhưng giờ đây bạn có thể kéo dài thời gian đó bằng việc mua gói bảo hành thiết bị công nghệ thông tin mở rộng của ICT Sài Gòn. Đây là dịch vụ mà ICT Sài Gòn cung cấp và có đảm bảo với khách hàng.