Cắt chuỗi trong excel – Cách dùng hàm lấy chuỗi ký tự

Mục Lục

Excel ngày nay đã trở thành một công cụ phổ biến cho mọi người, nhất là dân văn phòng. Trong quá trình sử dụng excel thì ít nhiều chúng ta cũng gặp trường hợp phải lấy ký tự trong một chuỗi. Vậy nên dùng hàm nào cho phù hợp? Bài viết này sẽ mách bạn một số hàm để cắt chuỗi kí tự trong Excel. Cùng tham khảo nhé.

Đối mặt với những chuỗi dữ liệu dài, phức tạp trong Excel khiến bạn đau đầu? Hãy khám phá ngay bí quyết cắt chuỗi trong Excel cùng hướng dẫn chi tiết và hiệu quả từ chuyên gia. Làm chủ kỹ năng cắt chuỗi, dữ liệu của bạn sẽ trở nên gọn gàng và dễ quản lý hơn bao giờ hết!

Trong thế giới số hóa ngày nay, Excel đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ gặp phải những chuỗi dữ liệu dài, phức tạp, khiến việc phân tích và sử dụng dữ liệu trở nên khó khăn hơn. Chính vì thế, kỹ năng cắt chuỗi trong Excel trở thành một công cụ đắc lực, giúp bạn tách và tổ chức dữ liệu một cách hiệu quả.

Hãy cùng khám phá các phương pháp cắt chuỗi trong Excel qua bài viết chi tiết dưới đây. Từ những hàm công cụ đơn giản đến các kỹ thuật nâng cao, bạn sẽ làm chủ được tất cả để biến những chuỗi dữ liệu phức tạp thành đơn giản và dễ quản lý hơn bao giờ hết!

1,Cắt chuỗi trong Excel là gì  ?

Cắt chuỗi là quá trình tách một chuỗi văn bản lớn thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý và phân tích. Bằng cách làm chủ kỹ năng này, bạn sẽ có thể biến dữ liệu thô thành những thông tin có giá trị, giúp đưa ra những quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu chính xác và kịp thời.

Trước khi đi sâu vào các phương pháp cắt chuỗi, chúng ta hãy hiểu rõ hơn về khái niệm “cắt chuỗi” trong Excel. Cắt chuỗi (String Splitting) là quá trình tách một chuỗi văn bản dài thành các phần nhỏ hơn dựa trên một hoặc nhiều ký tự phân cách (delimiter) nhất định.

Ví dụ, bạn có thể cắt chuỗi “Nguyen Van A – Ho Chi Minh City” thành các phần riêng biệt như “Nguyen”, “Van”, “A” và “Ho Chi Minh City” bằng cách sử dụng ký tự phân cách là dấu cách và dấu gạch ngang.

Quá trình cắt chuỗi trong Excel giúp bạn tối ưu hóa dữ liệu, loại bỏ thông tin không cần thiết và tạo ra các cột dữ liệu riêng biệt để dễ dàng phân tích và sử dụng. Nó là một kỹ năng quan trọng trong quá trình xử lý dữ liệu, giúp tăng cường hiệu quả và chính xác trong việc đưa ra quyết định.

2, Hướng dẫn Cắt chuỗi trong Excel

## Các Hàm Cắt Chuỗi Cơ Bản Trong Excel

### Hàm LEFT

Hàm `LEFT` cho phép bạn lấy một số ký tự từ bên trái của chuỗi văn bản.

#### Cú Pháp

```excel
LEFT(text, [num_chars])
 • text: Chuỗi văn bản cần cắt.
 • [num_chars]: Số ký tự cần lấy từ bên trái. Mặc định là 1 nếu không chỉ định.

Ví Dụ

Nếu bạn có chuỗi “Excel Tutorial” và muốn lấy 5 ký tự đầu tiên:

excel
=LEFT("Excel Tutorial", 5)

Kết quả là “Excel”.

Hàm RIGHT

Hàm RIGHT cho phép bạn lấy một số ký tự từ bên phải của chuỗi văn bản.

Cú Pháp

excel
RIGHT(text, [num_chars])
 • text: Chuỗi văn bản cần cắt.
 • [num_chars]: Số ký tự cần lấy từ bên phải. Mặc định là 1 nếu không chỉ định.

Ví Dụ

Nếu bạn có chuỗi “Excel Tutorial” và muốn lấy 8 ký tự cuối:

excel
=RIGHT("Excel Tutorial", 8)

Kết quả là “Tutorial”.

Hàm MID

Hàm MID cho phép bạn lấy một số ký tự từ vị trí bất kỳ trong chuỗi văn bản.

Cú Pháp

excel
MID(text, start_num, num_chars)
 • text: Chuỗi văn bản cần cắt.
 • start_num: Vị trí bắt đầu cắt chuỗi (bắt đầu từ 1).
 • num_chars: Số ký tự cần lấy từ vị trí bắt đầu.

Ví Dụ

Nếu bạn có chuỗi “Excel Tutorial” và muốn lấy 5 ký tự bắt đầu từ vị trí thứ 7:

excel
=MID("Excel Tutorial", 7, 5)

Kết quả là “Tutor”.

Cách Kết Hợp Các Hàm Cắt Chuỗi

Sử Dụng Hàm FIND

Hàm FIND giúp bạn xác định vị trí của một chuỗi con trong chuỗi văn bản chính.

Cú Pháp

excel
FIND(find_text, within_text, [start_num])
 • find_text: Chuỗi con cần tìm.
 • within_text: Chuỗi văn bản chính.
 • [start_num]: Vị trí bắt đầu tìm kiếm. Mặc định là 1 nếu không chỉ định.

Ví Dụ

Nếu bạn có chuỗi “Excel Tutorial” và muốn tìm vị trí của từ “Tutorial”:

excel
=FIND("Tutorial", "Excel Tutorial")

Kết quả là 7.

Kết Hợp Hàm FIND và MID

Bạn có thể kết hợp FIND và MID để cắt chuỗi linh hoạt hơn.

Ví Dụ

Nếu bạn có chuỗi “Excel Tutorial – Hướng dẫn cơ bản” và muốn lấy đoạn sau dấu ” – “:

excel
=MID("Excel Tutorial - Hướng dẫn cơ bản", FIND(" - ", "Excel Tutorial - Hướng dẫn cơ bản") + 3, LEN("Excel Tutorial - Hướng dẫn cơ bản"))

Kết quả là “Hướng dẫn cơ bản”.

Các Công Cụ Hữu Ích Khác

Flash Fill

Flash Fill là một tính năng mạnh mẽ giúp bạn tự động cắt chuỗi dựa trên mẫu mà bạn đã nhập.

Cách Sử Dụng

 1. Nhập mẫu kết quả mà bạn muốn đạt được.
 2. Chọn ô tiếp theo và nhấn Ctrl + E để Excel tự động điền phần còn lại dựa trên mẫu của bạn.

Text to Columns

Text to Columns là công cụ giúp bạn chia nhỏ chuỗi văn bản thành các cột riêng biệt dựa trên ký tự phân tách (delimiter).

Cách Sử Dụng

 1. Chọn cột chứa văn bản cần phân tách.
 2. Vào tab Data trên thanh công cụ.
 3. Chọn Text to Columns.
 4. Chọn Delimited và nhấn Next.
 5. Chọn ký tự phân tách phù hợp (ví dụ: dấu phẩy, dấu cách) và nhấn Finish.

Các Mẹo Hữu Ích Khi Cắt Chuỗi Trong Excel

Sử Dụng Ký Tự Đặc Biệt

Khi làm việc với các chuỗi chứa ký tự đặc biệt, hãy đảm bảo sử dụng dấu gạch chéo ngược (\) để thoát ký tự nếu cần.

Kết Hợp Nhiều Hàm

Bạn có thể kết hợp nhiều hàm cắt chuỗi để xử lý dữ liệu phức tạp hơn. Ví dụ, sử dụng hàm LEFT và FIND để lấy phần tử trước một ký tự đặc biệt.

excel
=LEFT(A1, FIND("-", A1) - 1)

Sử Dụng Hàm SUBSTITUTE

Hàm SUBSTITUTE có thể thay thế một phần của chuỗi bằng nội dung khác, giúp bạn chuẩn bị dữ liệu trước khi cắt.

Cú Pháp

excel
SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num])
 • text: Chuỗi văn bản chính.
 • old_text: Chuỗi cần thay thế.
 • new_text: Chuỗi mới thay thế.
 • [instance_num]: Số lần xuất hiện của old_text cần thay thế. Mặc định là thay thế tất cả nếu không chỉ định.

Ví Dụ

Nếu bạn có chuỗi “Excel-Tutorial-2024” và muốn thay thế dấu gạch ngang bằng dấu cách:

excel
=SUBSTITUTE("Excel-Tutorial-2024", "-", " ")

Kết quả là “Excel Tutorial 2024”.

 

3, Các ví dụ và trường hợp sử dụng cụ thể

Muốn cắt chuỗi hàm lấy ký tự ta phải sử dụng các hàm cắt chuỗi. Chúng ta sẽ có 3 hàm lấy ký tự như sau:

Hàm RIGHT: Hàm này để lấy ký phía bên phải của phần chuỗi ký tự gốc.

Hàm LEFT: Hàm này dùng để lấy phần ký tự bên trái phần chuỗi gốc.

Hàm MID: Dùng để tách lấy phần ký tự nằm giữa của chuỗi ký tự gốc.

1. Hàm RIGHT lấy ký tự trong Excel


=RIGHT(text; n)

text: là chuỗi kí tự hoặc ô chứa chuỗi kí tự mà bạn muốn cắt.

n: số ký tự cần cắt khỏi chuỗi, mặc định sẽ là 1 nếu bạn không nhập.

Ví dụ 1: Lấy 4 ký tự bên phải của chuỗi HPNY2024(A2)

Nhập công thức: =RIGHT(A2; 4) ⇒ Kết quả thu được: 2024

Ví dụ 2: Ta có bảng danh sách sinh viên và cần dùng hàm RIGHT để lấy 3 kí tự cuối của cột MSSV(C2) cho cột Tên Lớp(D2). Thực hiện như sau:

Tại D2 ta gõ công thức như sau: =RIGHT(C2; 3) ⇒ Enter

cách tách chuỗi trong excel làm như thế nào
Cách tách chuỗi trong excel làm như thế nào

 

Sau khi nhập công thức thì nhấn Enter để hiện kết quả. Sao chép công thức xuống dưới và bạn sẽ được kết quả hàm cắt chuỗi trong excel như hình.

2. Hàm LEFT lấy ký tự trong Excel


=LEFT(text; n)

text : là chuỗi kí tự hay ô chứa chuỗi kí tự muốn cắt.

n: số kí tự mà bạn cần cắt.

Ví dụ 1: Lấy 4 ký tự bên trái của chuỗi HPNY2024(A2)

Nhập công thức: =LEFT(A2; 4) ⇒ Kết quả thu được: HPNY

Ví dụ 2: Sử dụng hàm LEFT để lấy 4 ký tự trong cột MSSV(C2).

– Tại ô E2  gõ công thức như sau: =LEFT(C2; 4) ⇒ Enter

– Sao chép công thức xuống dưới và được kết quả như hình.

 

cắt chuỗi trong excel
Sử dụng hàm left cắt chuỗi trong excel

 

3. Hàm MID lấy ký tự trong Excel


=MID(text; m; n)

text: chuỗi ký tự cần thao tác

m: vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi ký tự.

n: số ký tự cần cắt

Ví dụ 1: Lấy chuỗi “newyear” từ chuỗi Happynewyear2024(A2)

Ta nhập công thức: =MID(A2; 6; 7) ⇒ Kết quả thu được: newyear

Ví dụ 2: Ta có bảng danh sách sinh viên và cần dùng hàm MID để lấy 4 kí tự cuối của cột MSSV(C2) cho cột Ngành học(F2). Thực hiện như sau:

Ta nhập công thức tại ô F2 như sau: =MID(C2; 5; 4) ⇒ Enter
Kéo xuống các ô còn lại để sao chép công thức và sẽ ra được kết quả như hình dưới.

 

cắt chuỗi trong excel
Sử dụng hàm mid để cắt chuỗi trong excel

4. Cắt chuỗi trong Excel kết hợp hàm LEN


Hàm LEN là hàm thường được dùng để kết hợp với những hàm lấy chuỗi kí tự. Khi kết hợp hàm Len với hàm Left ta có thể dùng để loại bỏ một số ký tự nhất định từ phần cuối của chuỗi.

=LEFT(text; LEN(text)-n)

text: là chuỗi ký tự muốn cắt.

n: số kí tự cần loại bỏ

Ví dụ: Trong bảng có danh sách họ và tên, muốn loại bỏ 5 ký tự bên phải của chuỗi ký tự trong ô B2 sẽ có cách thực hiện như sau:

Ta có công thức =LEFT(B2; LEN(B2)-5) ⇒ Enter

 

tách ký tự trong excel
Tách ký tự trong excel bằng hàm kết hợp left và len

 

Hàm LEN trong cú pháp này là để lấy tổng số ký tự trong một chuỗi rồi trừ đi lượng kí tự muốn loại bỏ từ tổng độ dài của dãy. Hàm LEFT thì sẽ trả về số ký tự còn lại.

Chúng ta sẽ có kết quả là đã loai 5 ký tự cuối cùng trong dãy ký tự và bao gồm dấu cách.

 

Cắt chuỗi trong excel bằng hàm left kết hợp hàm Len
Kết quả cắt chuỗi bằng hàm kết hợp left và len

5. Cắt chuỗi trong Excel kết hợp với hàm SEARCH


Ngoài tách ký tự bên trái, tách ký tự ở giữa, tách ký tự bên phải, bạn còn có thể kết hợp hàm cắt chuỗi trong Excel cùng với hàm Search để tách ký tự trước hoặc sau một ký tự cụ thể. Nguyên tắc thực hiện là bạn dùng hàm Search để xác định vị trí của ký tự cụ thể rồi sau đó dùng tiếp hàm cắt chuỗi để tách ký tự trước hoặc sau nó.

=LEFT(text;SEARCH(find_text;within_text)[start_num])

 • Text: văn bản cần tách ký tự
 • Find_text: ký tự cụ thể bạn cần tìm
 • Within_text: văn bản chứa ký tự cần thao tác
 • Start_num: vị trí cần tách chuỗi từ vị trí ký tự tìm được

Ví dụ: Lấy chuỗi ký tự trước ký tự “@” trong chuỗi: ctyictsaigon@gmail.com(A2).

=LEFT(A2;SEARCH(“@”;A2)-1)

 • A2: văn bản cần tách chuỗi
 • “@” ký tự cần xác định vị trí
 • A2: văn bản chứa ký tự cần tìm vị trí
 • -1: vị trí thứ nhất bên trái ký tự vừa tìm được. Ở đây ta tìm được ký tự “@”, như vậy (-1) sẽ là “n”, (-2) là “o”, (+1) là “g”, (+2) là “m”, …
 • Kết quả ta thu được chuỗi ký tự ngay trước ký tự “@”: ctyictsaigon
Hàm LEFT kết hợp hàm SEARCH trong Excel
Kết quả khi thực hiện hàm left kết hợp hàm search

Video hướng dẫn Cách cắt chuỗi trong Excel bằng hàm Left, Right, Mid

4, Câu hỏi về cắt chuỗi trong Excel

Tôi có thể cắt chuỗi dựa trên nhiều ký tự phân cách khác nhau không?

Có thể, bạn có thể sử dụng hàm SUBSTITUTE để thay thế tất cả các ký tự phân cách bằng một ký tự duy nhất, sau đó sử dụng hàm LEFT, RIGHT hoặc MID để cắt chuỗi dựa trên ký tự đó.

Làm thế nào để tôi có thể cắt chuỗi từ vị trí bất kỳ mà không cần biết vị trí chính xác?

Bạn có thể sử dụng hàm FIND để tìm vị trí của một ký tự hoặc chuỗi con cụ thể trong chuỗi gốc, sau đó sử dụng hàm MID để cắt chuỗi từ vị trí đó.

Tôi có thể cắt chuỗi dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau không?

Có thể, bạn có thể sử dụng hàm IF kết hợp với các hàm cắt chuỗi khác nhau để xác định tiêu chí cắt

Làm thế nào để cắt chuỗi theo độ dài cố định?

Bạn có thể sử dụng các hàm LEFT, RIGHT, và MID để cắt chuỗi theo độ dài cố định tuỳ thuộc vào vị trí bạn muốn trích xuất ký tự.

Làm thế nào để tìm vị trí của một ký tự trong chuỗi?

Bạn có thể sử dụng hàm FIND hoặc SEARCH để xác định vị trí của một ký tự hoặc chuỗi con trong chuỗi chính.

Có thể cắt chuỗi mà không sử dụng công thức không?

Có, bạn có thể sử dụng tính năng Flash Fill hoặc Text to Columns để cắt chuỗi mà không cần dùng công thức.

Hàm LEN có thể giúp gì khi cắt chuỗi?

Hàm LEN trả về độ dài của chuỗi văn bản, giúp bạn xác định chính xác số ký tự cần thiết khi sử dụng các hàm cắt chuỗi khác.

Làm thế nào để cắt chuỗi khi có nhiều ký tự phân tách khác nhau?

Bạn có thể sử dụng hàm SUBSTITUTE để thay thế tất cả các ký tự phân tách bằng một ký tự duy nhất, sau đó sử dụng các hàm cắt chuỗi hoặc công cụ Text to Columns.

13/12/2023 | 4.3/5 - (7 bình chọn)
Picture of Hoàng Hồ
Hoàng Hồ
Hiện là chuyên viên phụ trách nội dung cho website công ty ICT Sài Gòn. Bạn đọc nếu có ý kiến cần đóng góp hoặc thắc mắc cần giải đáp đừng quên để lại comment bên dưới bài viết nhé hoặc kết nối trực tiếp với mình tại đây.

46 thoughts on “Cắt chuỗi trong excel – Cách dùng hàm lấy chuỗi ký tự”

 1. Ad ơi cho e hỏi!
  Vd : nguyen van c ( 01234****) hoạc phuong ( 0123**)
  Nếu e muốn tách chữ trong excel khỏi dãy thì làm sao ạ
  E cám ơn ad ạ!

  1. ICT Support

   Chào bạn! Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến về cho Page ạ. Cái này bạn có thể dùng text to column là đã tách chữ ra khỏi chuỗi trong excel rồi ạ!

 2. Mình có ví dụ: Phòng A-B lớn: 1*5,3*3,7. Như chuỗi ký tự này tôi muốn cắt ký tự trong excel từ dấu : đến hết chuỗi thì làm sao hả ad?

  1. ICT Support

   Chào Bạn! Với Ví dụ dòng trên nằm ở ô A1 thì ta sẽ dùng hàm Left Right =RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND(“:”,A1)) là lấy phần sau. còn bỏ phần sau thì dùng hàm =LEFT(A1,FIND(“:”,A1)-1)

 3. Viết Thanh

  Cho em hỏi ký tự này TIK-04-25 và CAK-05-8 dùng hàm gì để ấp dụng chung tách lấy 25 và 8 ạ?

 4. Ad ơi! cho mình hỏi trong excel có làm được việc cắt dữ liệu ở giữa như sau ko?
  vd như trong cắt chuỗi trong excel mình muốn giữ lại 5 số đầu và 5 số cuối và cách nhau bằng dấu “-“. Tuy nhiên trong cột các chuỗi số dài, ngắn khác nhau nên m ko áp dụng như hàm tách chữ trong excel bạn bày ở trên được. có chuỗi 00456, 004570045800459,0045000451004520045300454, …

   1. Hic mọi người cho mình hỏi xíu
    Ví dụ có chuối sau trong excel:
    1. V5,V1V6,S8,N3,N9,ST,MN,DK,SN
    2. V5,V1V6,S8,N3,N9,MN,DK,SN, MN, ST
    3. ST,V1V6,S8,N3,N9,MN,DK,SN, MN
    => Mình muốn lấy Chữ : ST của cả 3 dòng ra thì phải làm công thức như thế nào nhỉ

     1. Nếu m có dãy số 1234567890 m muốn lấy từ 1-6 và dãy số 1234567 thì trả về chính nõ thì làm thế nào ah

  1. Trong chuỗi ” K5AL0″
   Mình muốn lấy ra kí tự thứ 1, thứ 3, thứ 5, thì làm sao ạ.
   Ví dụ là lấy ra KA0 ấy ạ

 5. Ad ơi! muốn lấy từ chuỗi K0800001 ra 1 kí tự từ trái sang phải và 3 ký tự từ phải sang trái (vd: kết quả ra K001) thì dùng như nào ạ? Cảm ơn Ad!

 6. Dạ cho em hỏi là trong chuỗi Quận 2-Áo-Hồng-Ruby-[950], thì làm sao để mình tách Ruby và 950 ra thành 1 hàng riêng ạ?

 7. Dạ cho em hỏi là trong chuỗi
  Quận 2-Áo-Hồng-Ruby-[950]
  Phú Nhuận-Quần-Đen-Chị Ngọc-[135]

  Làm sao để mình tách Ruby,chị Ngọc thành 1 hàng và 950,135 ra thành 1 hàng riêng ạ?
  Em cảm ơn ạ

 8. Ad oi! Cho em hỏi chuôi ký tự như này: dòng 1: ao thun AT12345 blue – size – s, dòng 2: quan QD12345 black – size – m . Em muốn tách mã số ở giữa thì làm như thế nào ạ. Tks

 9. Hic mọi người cho mình hỏi xíu
  Ví dụ có chuối sau trong excel:
  1. V5,V1V6,S8,N3,N9,ST,MN,DK,SN
  2. V5,V1V6,S8,N3,N9,MN,DK,SN, MN, ST
  3. ST,V1V6,S8,N3,N9,MN,DK,SN, MN
  => Mình muốn lấy Chữ : ST của cả 3 dòng ra thì phải làm công thức như thế nào nhỉ

 10. Tờ Hảo

  Xin chào Ad
  mình có nhưng chuỗi sau :
  6WH.
  8BH…
  10WH
  10BH
  100ƯH
  mình muốn tách số ra trên danh sách trên ak, ad chỉ mình với, mình cũng có dùng hàm left rồi, nhưng left chỉ có thể cắt bên trái theo thứ tự là 2 hoặc 3… thôi, còn của mình, nếu tách của 1 số thì phải làm (left,1), và tách 2 số thì phải (left, 2 )mình muốn làm 1 loại thôi nhưng sẽ tách được từ như mình muốn là : 6…8….10….100, vì file của mình số thứ tự kéo dài từ só 4 cho đến số 120, cho nên mình muốn làm thế nào tách được toàn bộ số mình cần, hi vọng được giúp đỡ, mình cảm ơn

 11. Nguyễn Đức Thọ

  cho mình hoi mình muốn tách số trong 12 số của thẻ căn cước công dân dùng hàm gì được ah VD 034084003993 minh muốn tách từng số một

 12. Cuong Pham

  Cho mình hỏi làm thế nào để tách được 3 từ một trong một chuỗi từ VD: qwertyuiopasdfghjk thành qwe rty,uio,pas,dfg,hjk

 13. Aline Tran

  mình có ô tính ví dụ: Diện tích trồng lúa DT= (100*500) làm sau để lấy dữ lieu từ dấu bang trở đi với nhiều ô với số lieu khác nhau ạ?

 14. 1cauy45support.google.COmguEiIesuISDcauy45Acauy45cauy45cauy45cauy45
  1cauy45support.google.COmguEiIesuISDcauy45Acauy45cauy45cauy45cauy45
  muon lay comgueiiesuisd khong ohan biet viet hoa hay viet thuong minh lam nhu the nao ak, mong ad rep

  1. Vd có chuỗi ký tự: viến đá có kích thước 1*2m. Muốn tính được m2 của viên đã đó thì có câchs nào k ah?

 15. nhi nguyên

  cho mình hỏi nếu muốn tách một chuỗi kí tự nhưng nó không liền nhau
  vd: Abcd-1-2
  thành: Abcd-1 và Abcd-2
  thành làm nhưng thế nào?

  1. Lan Nguyen

   Bạn dùng hàm Left, mid, right cắt từng đoạn ra vd abcd- và 1 và 2. Sau đó dùng hàm concatenate nối lại

 16. Lan Nguyen

  Bạn hướng dẫn nhiệt tình quá. Nhờ có bạn mình biết kết hợp giữa hàm Mid và hàm Find, đỡ rất nhiều thời gian làm việc. Mình cảm ơn bạn nhiều!

 17. Vd có chuỗi ký tự: viến đá có kích thước 1*2m. Muốn tính được m2 của viên đã đó thì có câchs nào k ah?

 18. Vận dụng hàm If đơn giản để điền giá trị cho cột Nhóm biết nếu hai ký tự đầu của SBD
  là A thì Nhóm là A, ngược lại là B,em dùng if với left nhưng vẫn bị lỗi:(

 19. Mong ad giúp đỡ, m muốn tách 2 dãy số là số khung (6 số) 112471 và số máy (7 sô) 0209288 trong dải này mà các dải số ở các ô dài ngắn khác nhau thì dùng hàm gì để tách đc. cảm ơn ad (MÔ TÔ 2 BÁNH NHÃN HIỆU HONDA&SỐ LOẠI: KF410 AIR BLADE&MÀU SƠN: ĐEN BẠC&SK: RLHKF4105NZ112471&SM: KF41E-0209288&KHUYẾN MÃI (KHÔNG THU TIỀN):&XĂNG&NHỚT&NÓN BẢO HIỂM)

 20. Trường hợp mình download 1 file dữ liệu về máy sau đó muốn dùng hàm Left để tách phần ký tự số ra khỏi chuỗi nhưng kết quả cho ra lại là nguyên công thức. Ví dụ như này:
  Mình có chuỗi A1=123.1226-CDDNNH và mình muốn tách phần số trong chuỗi này ra, nên mình đã dùng công thức “=Left(A1;8)” và kết quả cho ra là =Left(A1;8) luôn chứ không thấy báo lỗi gì hết.

 21. CDS-2501-55-125000-K
  ASD-0502-50-242000-B
  Mình muốn lấy ký tự giữa đấu gạch ngang số 3 và 4 thì làm cách nào ạ

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan