Cấu hình hệ thống mạng cơ bản

Mục Lục

TÀI LIỆU KỸ THUẬT HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH HỆ THỐNG MẠNG CƠ BẢN

Router Load Balance (ER5120, ER6120)

Cấu hình IP quản lý

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 1

Login vào router bằng IP mặc đình, vào Network > LAN > DHCP Server, tắt tính năng DHCP Server

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 2

Qua thẻ LAN, đặt lại IP quản lý router

Cấu hình Multi-Nets NAT

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 3

Vào Transmission > NAT > Multi-Nets NAT, nhấn Add

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 4

Cấu hình cho VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 5

Cấu hình cho VLAN2

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 6

Ta được như hình

Cấu hình Static Route

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 7

Qua phần Routing, nhấn Add

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 8

Cấu hình routing tới Core Switch cho VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 9

Cấu hình routing tới Core Switch cho VLAN2

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 10

Ta được như hình

Core Switch (T2600G-28TS)

Cấu hình gateway cho từng lớp mạng

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 11

Login vào Switch bằng IP mặc định, vào Routing > Interface, nhấn Edit ở VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 12

Đặt lại IP gateway cho VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 13

Tạo gateway cho VLAN2

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 14

Tạo gateway cho VLAN3

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 15

Ta được như hình

Cấu hình DHCP

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 16

Vào Routing > DHCP Server, nhấn Enable để bật tính năng DHCP Server

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 17

Phần Option 138 nhập IP của Omada Controller dùng để quản lý các AP khác lớp mạng

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 18

Qua thẻ Pool Setting, cấu hình pool cấp IP cho VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 19

Cấu hình pool cấp IP cho VLAN2

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 20

Ta được như hình

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 21

Cấu hình loại trừ IP của core switch

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 22

Cấu hình loại trừ IP của access switch

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 23

Cấu hình loại trừ IP của Omada Controller

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 24

Ta được như hình

Cấu hình Static Routing

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 25

Qua phần Static Routing, cấu hình default route trỏ đến router

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 26

Cấu hình route đến router cho VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 27

Cấu hình route đến router cho VLAN2

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 28

Ta được như hình

Cấu hình VLAN

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 29

Vào VLAN > 802.1Q VLAN, cấu hình port cho VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 30

Vào thẻ Port Config, chuyển các port EAP muốn cấp nhiều VLAN thành GENERAL

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 31

Vào VLAN2, trong phần Tagged port chọn các port GENERAL lúc nãy

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 32

Phần Untagged port, chọn các port muốn cấp VLAN2

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 33

Trong VLAN3, chọn các port muốn cấp VLAN3

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 34

Chuyển port nối với Access Switch muốn cấp nhiều VLAN thành TRUNK

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 35

Trong VLAN2, phần Tagged port chọn port TRUNK lúc nãy

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 36

Trong VLAN3, phần Tagged port chọn port TRUNK lúc nãy

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 37

Nhấn Save Config để lưu cấu hình

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 38

Nhấn OK

Smart Switch (T1600G-18TS)

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 39

Login vào Switch bằng IP mặc định, vào Routing > Interface, nhấn Edit ở VLAN1

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 40

Đặt lại IP quản lý cho switch

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 41

Vào Routing > Static Routing, cấu hình default route trỏ tới Core Switch

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 42

Ta được như hình

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 43

Nhấn Save Config để lưu cấu hình

Easy Smart Switch (SG1016DE)

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 44

Login vào Switch bằng IP mặc định, vào System > IP Setting, đặt lại IP quản lý cho switch

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 45

Vào VLAN > 802.1Q VLAN, nhấn Enable và Apply để bật tính năng chia VLAN và chọn như hình để cấp VLAN2 cho port từ 1-15

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 46

Qua phần 802.1Q PVID Setting, chọn PVID là 2 cho port từ 1-15

Cấu hình hệ thống mạng cơ bản 47

Nhấn Save Config để lưu lại cấu hình

02/07/2019 | Đánh giá post
Picture of Phan Văn Tâm
Phan Văn Tâm
Mình là phó phòng kỹ thuật tại công ty ICT SÀI GÒN, chuyên phụ trách nội dung bài đăng và hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề kỹ thuật và công nghệ. Bạn đọc nếu câu hỏi cần giải đáp đừng ngần ngại để lại comment bên dưới bài viết nhé. Kết nối trực tiếp với mình tại đây.

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Giỏ hàng