Hotline: 0888.238.258 info@ictsaigon.vn

Dịch vụ

Dịch [Vụ]

ICT Sài Gòn cung cấp nhiều gói dịch vụ khác nhau.
Đó là những giải pháp hoàn chỉnh và toàn diện nhất cho nhu cầu phát triển của từng loại hình kinh doanh.

[service type=”{"gadget":"t2","t2":{"t2_column":"6","t2_eff":"yes"}}” item=”{"gadget":"p1","p1":{"p1_ops":["435","433","131","130","1855"]},"p2":{"p2_ops":[]}}” _array_keys=”{"type":"type","item":"item"}” _made_with_builder=”true”][/service]